Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu

T.C. Kimlik Numarası olan başvuru sahipleri için Online Tanıma ve Denklik Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu

T.C. Kimlik Numarası olmayan (yabancı uyruklu) başvuru sahipleri için Online Tanıma ve Denklik Başvurusu

http://denklikbasvuru.yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-basvuru-form

Diploma Denklik için Kimler Başvurabilir?

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları/ veya Yabancı Uyruklular

Diploma Denklik Başvuru Yeri ve Ücretleri

Yükseköğretim Genel Kurulu Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için alınan ücretler:

“Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları” ve “Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi” talepleri için 150 TL,

Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C. – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,

YÖK Denklik Hesabı

YÖK Denklik Hesabı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5057

IBAN: TR4500 0100 1745 0538 6419 5057

Denklik Nedir?

YÖK – Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Diploma Denkliğini Kim Verir?

YÖK – Yükseköğretim Kurulu adına Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

Diploma Denklik Belgesi Nedir?

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

Denklik Başvurusu ücretli midir?

Evet. 150 TL hizmet bedeli alınmaktadır.