Pasaport Tercüme

Pasaport tercüme nasıl yapılır?

Pasaport orijinalini şirketimize getirdiğinizde, pasaportunuzu taratıp e-posta ile veya whatsapp ile gönderebilirsiniz. İngilizce, Almanca ve Fransızca ise 1 saat içinde pasaport tercümesi yapılır. Diğer diller ise gün içinde Notere hazır hale getirilir.

Pasaport tercümesi tüm dünya dillerinde yapılmaktadır.

Yeminli Pasaport Tercüme

Bazı kamu kuruluşları veya vize için pasaportta yeminli tercüman adı-soyadı-imzası ve tercüme bürosu kaşesi de bulunmasını yeterli görmektedir. Bu belgeye yeminli pasaport tercüme denir.

Noter Onaylı Pasaport Tercüme

Noter yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır. Pasaport tercüme belgesi üzerinde tercümanın ad-soyadı, imzası, tercüme bürosu kaşesi bulunmalıdır. 2 nüsha hazırlanır. 1 tanesi kişi de diğeri noterde saklanır.

Noter sonrasında pasaport tercümesi resmi kurum ve kuruluşlarda geçerlilik kazanır. Sizin adınıza noter tasdiki hizmetleri şirketimizce yapılmaktadır. Pasaport aslı olmadan noter onayı yapılamaz.

Noter onaylı pasaport tercüme ücreti kaç liradır?

Pasaport tercümesi, noter de yarım sayfa olarak hesaplanır. Notere onay için 169 TL’dir. (2020 Mart Ayı). Noter onay ücretleri her yıl ocak ve mart aylarında artmaktadır.

Pasaport tercümesi genelde nasıl teslim edilir?

Pasaport tercümesi adresinize kargo veya mail ile gönderilir.

*Yeminli pasaport tercüme: Pasaport tercümesini yeminli tercüman yapar. Belge üzerinde adı-soyadı-imzası ve tercüme bürosu kaşesi be belge üzerinde olmalıdır.

*Noter onaylı pasaport tercümesi: Yeminli tercüman tarafından yapılan pasaport tercümesi sadece yemin zaptı olan noterde onaylanır. Onaylanan bu belgeye noter onaylı pasaport tercümesi denir.

*Apostil onaylı pasaport tercümesi; Noterde onaylanan T.C. pasaport tercümesi Lahey ülkelerinde kullanılacak ise kaymakamlık /valilikte Apostil yapılması gerekir.

Pasaport tercümesi nerelerde kullanılır?

*Yurt dışı üniversite başvuruları

*Türkiye’de yabancıların vekaletname, taahhütname verme, şirket kurma, şirket devirlerinde

*Yabancılara mülk gayrimenkul satışlarında

*Yabancıların Türkiye hastaneleri tedavilerinde

*Türkiye’de yapılacak iş yeri başvuruları

*Türkiye’de yabancıların yapacak evliliklerde

Pasaport Tercüme Noter Ücretleri

Pasaport tercümesi yapılır, notere onay için gidilir. Noter pasaport tercüme onay ücretini yarım sayfa olarak hesaplar. Pasaport tercümesi noter onay ücreti 169 TL’ dir. (2020 Mart ayı)

Pasaport Tercüme süresi nedir?

İngilizce, Almanca, Arapça pasaport tercüme 1 saat içinde diğer diller ise gün içinde teslim edilir.

Pasaport tercüme ücreti nedir?

Pasaport tercüme ücreti İngilizce, Almanca, Arapça 20 TL’ dir. Rusça, Ukraynaca 30 TL, Fransızca 25 TL’ dir. Diğer diller pasaport tercümesi için şirketimizi arayınız.

Pasaport tercümesi Apostil onayı nasıl yapılır?

Pasaportunuz Lahey ülkelerinde kullanılacak ise pasaport yeminli tercümesi, noter tasdik işlemi ve Kaymakamlık / Valilikte Apostil onayı yapılmalıdır.

Pasaport tercümesi ödemesini nasıl yapabilirim?

Banka havalesi ile.