Diploma nedir?

Diploma içeriğinde hangi üniversite, bölüm veya başarı derecesi gibi bilgilerin bulunması gerekir.

Diplomamı nasıl gönderebilirim?

Whatsapp veya e-mail ile

Diploma tercümesi nerede kullanılır?

Yurt dışından alınan diplomaların noter onaylı diploma tercümesi ile YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurumu) diploma denklik işlemleri için başvuru yapılır. Yurt dışında öğrenim görenlerin Türkiye’de üniversite mezunu kabul edebilmesi için Diploma denklik belgesine ihtiyaçları vardır.

Diploma denkliği başvuruları e-devlet sistemi üzerinde yapılabilmektedir.

Noter onaylı diploma tercümesi nerede kullanılır?

Yurt dışında eğitimlerinize devam etmek istiyorsanız diplomanızın noter onaylı tercüme olması gerekir.

Noter onaylı diploma tercümesi nasıl yapılır?

Diploma tercüme yeminli tercümanlar tarafından 2 nüsha halinde yapılır. Biri kişide, diğeri noterde saklanır. Noter diploma tercümesini onaylar. Bu belgeye noter onaylı diploma tercüme denir.

* Lise diploması

* Ön lisans diploması

* Lisans diploması

* Yüksek lisans diploması

* Doktora diploması

Diploma tercüme ücreti nedir? (2021)

Diploma tercümesi İngilizce, Arapça, Almanca, 40 TL,  Bulgarca, 45 TL, Fransızca 45 TL, Azerice, Rusça, Ukraynaca 50 TL’ dir.

Noter onaylı diploma tercümesi ücreti ne kadardır?

Noter onaylı diploma tercümesi ücreti 169 TL’ dir. (2020 Mart ayı)

Noter onaylı diploma tercümesi nerede kullanılır?

*Türkiye’ye yapılacak göçmenlik başvurularında,

*Şirketlere yapacağınız iş başvurularında

*Yurt dışı eğitim için gerekli lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya üniversite diploması, transkript tercümesi, öğrenci belgesi

Diploma tercümesi noter yeminli tercüman ile aslına uygun yapılması zorunludur. Diploma tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi… Eğitim alacağınız ülke diline çeviri yapılması, noter onayları, Apostil yapılması gibi hizmetimiz bulunmaktadır.

Noter tasdikli diploma tercüme nasıl yapılır?

Eğitim kurumlarından alınan diploma, transkript, öğrenci belgesi noter yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılması ve noter tarafından da tasdik edilmesi işlemidir.

Noter Tasdikli Lise Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Lisans Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Ön Lisans Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Üniversite Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Master Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Yüksek Lisans Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Öğrenci Belgesi Tercümesi

Noter Tasdikli Kurs Bitirme Sertifika Tercümesi

Noter Tasdikli Mezuniyet Belgesi Tercümesi

Noter Tasdikli İlkokul-Ortaokul Diploması Tercümesi

Noter Tasdikli Meslek Yüksek Okulu Diploması

Diploma tercümesini nasıl teslim alabilirim?

E-mail veya kargo ile

Diploma tercüme ücretini nasıl ödeyebilirim?

Banka ile