ECTS Nedir?

ECTS (European Credit Transfer System), öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

ECTS kredisi, bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için, teorik ders, uygulama, seminer, sınavlar, ödevler gibi tümünü kapsayan bir değerdir.

ECTS kredisi, her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün bir akademik yıl için ECTS kredisi 60 olarak belirlenmiştir. Bu krediye denk olarak 1500-1800 saat arasında öğrenci is yükü hesaplanmaktadır.

1 ECTS, 25-30 saat çalışma karşılığı olarak belirlenmektedir.

Türkiye’de bulunan üniversiteler lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlara ücretsiz olarak diploma eki verilmektedir. Üniversiteler tüm seviye programlar için ECTS kredileri belirlenmiştir.