YÖK- Denklik Birimi

YÖK- Denklik Birimi – Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerini yürütmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bünyesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile ‘Denklik Birimi’ kurulmuştur.

YÖK-TANIMA VE DENKLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

Diploma Denklik Belgesi

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarınızdan alınan denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.

Kimler denklik başvurusu yapabilir? 

* Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları,

* Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun, Yabancı Uyruklular.

Mezuniyet Tanıma Belgesi

İlgilinin tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.

Kurum Tanıma Belgesi 

Bir yurt dışı yükseköğretim kurumunun, uluslararası listelerde yer alıp almadığını ve ilgili kurumdan alınacak diploma ile denklik başvurusu yapılması halinde gerekli hususları gösteren ve talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan Kurum Tanıma Belgesidir.

Kurum Tanıma Belgesinin gerekli olduğu durumlar;

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen veya öğrenimlerine devam eden öğrenciler,

Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler,

Türkiye’de lisansüstü eğitimine başlayacak olan yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan doktora eğitimi için Doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapan kişiler