Yurtdışı üniversite mezunları diploma eki tercümesi (diploma supplement tercümesi) ile birlikte diploma ve transkript tercümesi de dâhil, YÖK’e diploma denklik başvurusu yaparlar. YÖK bu diploma eki tercümesi (diploma Supplement tercümesi) belgesini değerlendirir. Diploma ve transkripte bu belge ile değerlendirilir. YÖK kabul veya ret eder.

Diploma Eki Nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement)(DS), uluslararası yükseköğrenim bilgilerini içeren diploma, derece, gibi resmi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir.

Diploma ekinde orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin eğitimini başarıyla tamamladığı yurt dışı öğrenimin yapısı, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir.

Yurt dışı diplomanın YÖK tarafından tanınması için denklik ve tanıma ifadesi taşımaz.

Diploma Eki aşağıda belirtilen aldıkları yükseköğrenim sonrasında diplomaları ile birlikte verilir.

*Meslek Yüksek Okulu Diploma Eki

*Lisans Diploma Eki

*Tezsiz Yüksek Lisans Diploma Eki

*Tezli Yüksek Lisans Diploma Eki

*Lisans sonrası Doktora Diploma Eki

*Doktora Diploma Eki

Diploma Eki Ne Değildir?

*Not çizelgesi (transkript) değildir.

*Diploma değildir.

*Özgeçmiş (CV) değildir.

*Akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı faydalar nelerdir?

*Uluslararası standartlarda mukayese edilebilir bir diploma

*Öğrencinin akademik derecelerinin ve becerilerin tarifi

*Yurt dışında iş ve eğitim olanaklarına kullanılması

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?

Dünyada uluslararası diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmektedir. Ülkeler öğrenci başarı değerlendirme şekli ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Orijinal diploma ve diğer belgeler (transkript) kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı diploma eki açıklama ihtiyacı doğmuştur. Diploma eki ile öğrencilerin yeteneklerinin ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi bir sorun olmaktan çıkmıştır.