YÖK Diploma Denklik

YÖK Diploma Denklik, yurt dışında alınan üniversite diplomaların Türkiye’deki üniversitelerin eşdeğerlerinin belirlenmesi ve tanınması işlemidir. YÖK Diploma Denklik işlemi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülür. Diploma Denklik Sorgulama: YÖK’ün online platformları üzerinden denklik durumunun sorgulanabilir. YÖK Diploma Denklik alan kişiler Türkiye’de meslekleri ile ilgili faaliyet gösterme olanağı sağlar.

YÖK Diploma Denklik Başvurusu için Gerekli Belgeler

*Diploma aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi.

* Yurt dışında alınan üniversite Transkript (detaylı not dökümü) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi.

*AB ülkeleri üniversitelerinden alınan Diploma Eki aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi.

*Pasaport aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi.

*T.C. vatandaşları için, Türkiye’de emniyet müdürlüklerinden alınan yurtdışı giriş-çıkış belgesi ve kimlik fotokopisi.

YÖK Diploma Denklik Başvuru Süreci

*Online Başvuru: YÖK’ün resmî web sitesi üzerinden elektronik başvuru formunun doldurulması.

*Belgelerin Teslimi: Gerekli belgelerin fiziki veya dijital kopyalarının YÖK’e teslim edilmesi.

*Değerlendirme ve Sonuçlandırma: YÖK tarafından belgelerin incelenmesi, Değerlendirme sonucuna göre denklik belgesinin verilmesi – reddedilmesi- ek belge talep edilmesi.

YÖK Diploma Denklik Türleri

*Tam Denklik: Yurt dışında alınan diploma, Türkiye’deki eşdeğer diploma ile birebir aynı kabul edilmesi.

*Kısmi Denklik: Denklik başvurusu yapan kişiden ek ders veya sınavların tamamlanması istenebilir.

*Denklik Verilmemesi (Ret): Eğitim programı (Transkripte alınan dersler) Türkiye’deki standartlar ve kriterlere uygun olmaması halinde denklik verilmez. Başvuru reddedilir.

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

*Eksik Belgeler: Başvuru öncesinde tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

* Belgelerin Çeviri Hataları: Diplomanın ve diğer belgelerin Türkçe çevirisinde yapılan hatalar, sürecin uzamasına neden olabilir.

*Eğitim Kurumunun Tanınmaması: Eğitim alınan kurumun YÖK tarafından tanınmaması

*Yanlış Denklik Türü Başvurusu: Tam denklik yerine kısmi denklik için başvurulması gibi.

YÖK diploma denklik ile ilgili sık sorulan sorular:

*YÖK diploma denklik başvurusu nasıl yapılır?

YÖK’ün resmi web sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılır, Randevu günü gerekli belgeler YÖK’e teslim edildikten sonra işleme alınır.

* YÖK diploma denklik başvurusu için hangi belgeler gerekir?

Diploma transkript, AB ülke üniversiteleri için diploma eki, pasaport asılları ve noter onaylı Türkçe tercümeleri, T.C. vatandaşları için kimlik, Emniyet müdürlüklerinden alınan yurtdışı giriş-çıkışları gösteren belge.

*YÖK diploma denklik başvurum reddedilirse ne yapabilirim?

Reddedilme sebebine göre eksik belgeler 30 gün içinde tamamlanabilir ve yeniden başvuru yapılabilir.

*Tam denklik ve kısmi denklik arasındaki fark nedir?

*Tam Denklik: Yurt dışında alınan diploma, Türkiye’deki eşdeğer diploma ile birebir aynı kabul edilmesi.

*Kısmi Denklik: Denklik başvurusu yapan kişiden ek ders veya sınavların tamamlanması istenebilir.

*Diploma denklik işlemleri ne kadar sürer?

Ülkelerine ve başvurulan belgelerin durumuna göre genellikle birkaç ay içinde tamamlanır.