YÖK Diploma Denklik belgeleri, diploma tercümesi – transkript tercümesi – var ise AB diploma eki tercümesi) noter onaylı tercüme hizmetini tüm dillerde vermekteyiz.

YÖK diploma denklik işlemi, YÖK  (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından tanınan yurt dışı eğitim kurumlarından alınan diplomaların, ülkemizdeki eğitim kurumlarınca verilen diplomalara eşdeğerliği tespiti anlamına gelir.

Diploma Denklik Belgesi nedir?

Denkliği talep edilen diplomanın ülkemizde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren belgedir.

*Diploma Denklik Başvuru

Başvuru için e-Devlet ya da YÖK Denklik web sayfası üzerinden ön başvuruda bulunabilirsiniz. YÖK diploma denklik başvuru evraklarını noter onaylı şeklinde,( diploma tercümesi – transkript tercümesi – var ise AB diploma eki tercümesi) şahsen ya da noter tarafından vekaletname verdiğiniz kişi ile YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmanız gerekir.

Diploma Denklik İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

-Noter onaylı diploma tercümesi

-Noter onaylı transkript tercümesi

-Noter onaylı diploma eki tercümesi (AB diplomaları için)

-Emniyet Müdürlüğünden alınan öğrenim süresince yurt dışında kalış süresi belgesi

*Ön İnceleme

Başvuru sahibinin sunduğu diplomanın gerçekliğinin teyidi için ilgili eğitim kurumlarla diploma teyit işlemleri yürütülür.

*Dosya İnceleme İşlemleri

Tüm evraklar incelenir.  Evraklarda herhangi bir eksiklik tespit edilirse başvuru sahibinden söz konusu eksik evrakı tamamlaması istenir.

*Kurul İşlemleri

Yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan rapor YÖK’e bağlı Tanıma ve denklik Komisyonu’na sunulur. Tanıma ve Denklik Komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda nihai görüşünü bildirir.

*Sonuç

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tüm veri ve değerlendirmeler ışığında başvuruya dair Denklik – Ret – SYBS (Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi) kararını verir.