Diploma Denklik Süreçleri

Diploma Denklik Süreçleri

ONLİNE BAŞVURU

E-Devlet veya YÖK resmi internet adresinden online başvuru yapılır.

ÖN İNCELEME

Diplomanın teyidi için dış temsilcilikler ile yazışma yapılır. Pasaport ve il emniyet müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş ve çıkış bilgileri incelenir

İNCELEME

Başvuru dosyası üzerinde münferiden usul ve esas yönünden inceleme yapılır.

Üniversitelerinden akademik görüş istenir. Bilim Alanı Danışma Komisyonu inceler

TANIMA VE DENKLİK KOMİSYONU

Alınan görüşlere göre nihai karar oluşturulur.

YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU

Başvuru dosyasını karar bağlar.

DENKLİK                              RET                        SYBS

DİPLOMA DENKLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru İşlemleri

*Ön Başvuru

*Başvuru ve evrak kontrolü

*DBYS kaydı

2- Ön İnceleme İşlemleri

*Diploma teyit işlemleri

*Yurt dışı kalış süresinin hesaplanması

3-İnceleme İşlemleri

*Bilim alanı danışma komisyonu incelemesi

*Üniversite görüşü

*Ek evrak talebi

4-Kurul Öncesi İşlemler

*Komisyon raporunun hazırlanması

*Tanıma ve denklik komisyonu

5-Kurul İşlemleri

YÖK – Yükseköğretim Yürütme Kurulu: Başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin nihaî karar veren kuruldur.

1) Kabul, 2) Ret, 3) Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS). yönünde karar verir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06800 Bilkent – Ankara

Tel: +90(312)298-7000 – Fax: +90(312)266-4759