Diploma Tercüme

Diploma tercüme İnfoyed Tercüme Bürosu noter yeminli tercümanları tarafından aslına uygun, anlaşılır, tam ve eksiksiz yapılır. Bazı resmî kurumlar yeminli diploma tercüme kabul edebilir. YÖK denklik başvurularında mutlaka noter onaylı tercüme istenir. Müşterilerimize diploma tercüme pdf veya Word ortamında teslim edilir. İngilizce diploma tercüme fiyatı diğer dillere göre en uygun olanıdır.

Diploma Tercüme Nerede Kullanılır?

*Yurtdışı iş başvuruları,

*Yurtdışı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına başvuru,

*Yurtdışı ülkelerine göçmenlik başvuruları veya oturma izni oturum izni başvuruları,

Diploma Tercüme Nedir?

Bir öğrencinin eğitim aldığı dildeki (Türkçe, İngilizce, Almanca…) diplomanın farklı bir dile çeviri yapılmasıdır. Infoyed Tercüme Bürosu yeminli tercümanları tarafından yapılır, müşterimizin isteğine göre noter onayı ve Kaymakamlık / Valilik  Apostili yapılır.

Diploma Tercüme Nasıl Yapılır?

*Diploma fotokopisi infoyed@gmail.com adresine gönderilir.

*İnfoyed çalışanları müşterimizin e- mail adresine tercüme teslim süresi ve fiyatını bildirir.

*Müşterimiz teklifimizi inceler, Onayladığını infoyed@gmail.com adresine bildirir.

*Infoyed yeminli tercümanları diploma çevirisini yapar

**Müşterimizin e-mail adresine diploma yeminli tercüme gönderilir. Veya kargo ile adresine ıslak imzalı gönderilir.

Yeminli diploma tercüme nasıl yapılır?

İnfoyed yeminli tercümanları tarafından yapılan diploma çevirilerine yeminli diploma tercüme denir.

Noter onaylı diploma tercüme nasıl yapılır?

Yeminli diploma tercüme ve orijinal diploma ile notere gidilir. Noter tüm belgeleri inceler. Uygun ise her sayfasını imzalar ve mührünü kullanır. Bu belgeye noter onaylı diploma tercüme denir.

Noter onaylı diploma tercüme Apostili nerede ve nasıl yapılır?

Diploma Lahey ülkelerinde kullanılacak ise noter onaylı diploma tercüme Kaymakamlık / Valiliklerde Apostil onayı alınır.

Noter onaylı diploma tercüme nerede kullanılır?

*Yurtdışı eğitim lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora başvurularında,

*Uluslararası iş başvurularında,

*Göçmenlik ve vize işlemleri sırasında noter onaylı diploma tercüme kullanılır.

Diploma Nedir?

Diploma, bir öğrencinin belirli bir eğitim programını başarıyla tamamladığını belirten bir belgedir. Eğitim kurumunun bulunduğu ülkenin milli eğitim bakanlığı veya üniversiteler ve meslek yüksek okulları tarafından verilir.

Diploma, ilköğretim orta öğretim, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarını başarı ile tamamlandığında kişilere verilir.

Diploma Nasıl Alınır?

Diploma alabilmek için öncelikle ilgili eğitim kurumuna veya üniversitelere başvuru yapılmalı, alınan derslerden geçer not alması ve sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Diploma Üzerinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Diploma sahibinin adı, soyadı, bölüm, fakülte adı, not ortalaması, veriliş tarihi ve belge numarası eğitim kurumunun yetkilileri tarafından imzalanması ve eğitim kurumun mührü ile onaylanır.

Diploma tercümesi nedir?

Diploma tercümesi, bir öğrencinin eğitim programında başarılı olduğunda aldığı diploma orijinal dilinden başka bir dile çeviri yapılmasıdır. Teslim süresi ve tercüme fiyatı çeviri yapılacak dile ve karakter sayına göre değişmektedir. Genelde aynı gün veya ertesi günü diploma tercümesi müşterilerimize teslim edilir.

Tercüme edilmiş bir diploma ile orijinal diploma arasındaki fark nedir?

Tercüme edilmiş diploma, hangi ülkede kullanılacak ise o ülkenin dilinde çevirisi yapıldığı için yasal geçerliliği vardır. Orijinal dildeki diplomanın tüm bilgileri çeviri yapılan diploma çevirisinde mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde geçersizdir.

Diploma tercümesi ne işe yarar?

Bir kişinin yabancı ülkelerde eğitim, iş, göçmenlik, vize başvurularında kullanılır.

Hangi kurumlar tarafından diploma tercüme kabul edilir?

Yeminli ve noter onaylı diploma tercümeleri, yurtdışı eğitim kurumu, iş yerleri, yasal olarak tanır.

Yurtdışından alınan tüm diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için YÖK Denklik (Yükseköğretim Kurulu) başvuruları yapılması gerekir. Kişiye özel tüm diplomalar incelenir. YÖK Denklik (Yükseköğretim Kurulu) tarafından kabul veya reddedilir.